Blue Ridge Funeral Home – New

Blue Ridge Funeral Home – Trực Tuyến – Live : Thánh Lễ An Táng- Bà Anna Nguyễn Thị Hòa : Ngày 30-01-2021

Pots Trực Tuyến – Live : Thánh Lễ An Táng- Bà Anna Nguyễn Thị Hòa : Ngày 30-01-2021 on the topic of Blue Ridge Funeral Home You’re getting a lot of attention, aren’t you? !!
Today, let’s avescanarias learn about Trực Tuyến – Live : Thánh Lễ An Táng- Bà Anna Nguyễn Thị Hòa : Ngày 30-01-2021 in today’s post!

Please watch the video Blue Ridge Funeral Home

Introduce about Trực Tuyến – Live : Thánh Lễ An Táng- Bà Anna Nguyễn Thị Hòa : Ngày 30-01-2021

Bà Anna Nguyễn Thị Hòa
Sinh ngày 16 Tháng 12 Năm 1930.
Tại Quảng Trị, Việt Nam
Đã được Chúa gọi về lúc:
4 giờ 40 Chiều ngày 24 Tháng 01, Năm 2021
Nhằm ngày 12 tháng 12 âm lịch
Tại Tư Gia, Blue Springs, MO
Hưởng thọ 90 tuổi.

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ:
*Thứ Sáu Ngày 29 Tháng 01 Năm 2021
5 pm : Phát tang,
6 pm – 9 pm : Thăm Viếng và Cầu Nguyện
Tại Passantino Funeral Home
2117 Independence Ave, Kansas City, MO 64124

*Thứ Bảy Ngày 30 tháng 01 năm 2021 lúc 10 giờ sáng
Thánh Lễ An Táng sẽ được cử hành
Tại Thánh Đường Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam:
7801 The Paseo, Kansas City, MO 64131.
Sau Thánh Lễ, Linh Cữu sẽ được di chuyển đến nghĩa trang
Mt Olivet Catholic Cemetery
7601 Blue Ridge Blvd, Raytown, MO 64138
____________________________________________________________________

TANG GIA ĐỒNG KÍNH BÁO:
Chồng: Nguyễn Đăng Bá – MO, USA
Thứ Nữ: Nguyễn Thị Hồng Thúy, Các Con và Các Cháu – Việt Nam
Thứ Nam: Nguyễn Đăng Vủ, Vợ và Các Con – USA
Thứ Nam: Nguyễn Đăng Bằng, Vợ và Các Con USA
Thứ Nữ: Nguyễn Thị Nhung, Chồng và Các Con – USA
Út Nữ: Nguyễn Thị Ngọc Hảo, Chồng và Các Con –USA
Cháu ngoại : Nguyễn Viết Phương vợ và các con – VN
Cháu ngoại : Nguyễn Viết Hùng vợ và các con – VN
Cháu ngoại : Nguyễn thị Bảo Phúc chồng và các con-USA,
Cháu ngoại: Nguyễn Bảo Đức : USA

explore more information About Blue Ridge Funeral Home Are from Wikipedia

You maybe look up more details about Blue Ridge Funeral Home từ website Wikipedia.

Questions about Blue Ridge Funeral Home

If you have any questions about Blue Ridge Funeral Home Please let us know, all your wonder or suggestions will help us improve in the following articles!

The article Trực Tuyến – Live : Thánh Lễ An Táng- Bà Anna Nguyễn Thị Hòa : Ngày 30-01-2021 was compiled by me and my team from many sources. If you find the article Blue Ridge Funeral Home helpful to you, please support the team Like or Share!

Picture On Blue Ridge Funeral Home

Blue Ridge Funeral Home - Trực Tuyến - Live : Thánh Lễ An Táng- Bà Anna Nguyễn Thị Hòa : Ngày 30-01-2021

Photos introduce Give Blue Ridge Funeral Home

Check out more videos about Blue Ridge Funeral Home Here: Keyword reference source Blue Ridge Funeral Home at youtube

Video statistics Blue Ridge Funeral Home

Video “Trực Tuyến – Live : Thánh Lễ An Táng- Bà Anna Nguyễn Thị Hòa : Ngày 30-01-2021” had 367 amount views, Have like 5, rate 5.00/5 star.

Channels Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo VN KC – Holy Martyrs spent a lot of time and effort on do clip with duration 01:05:35, you please share clip to {rate | thanks | support the author.

Keyword for this video: #Trực #Tuyến #Live #Thánh #Lễ #Táng #Bà #Anna #Nguyễn #Thị #Hòa #Ngày, [vid_tags], Blue Ridge Funeral Home, Blue Ridge Funeral Home, Blue Ridge Funeral Home, Blue Ridge Funeral Home
Source: Blue Ridge Funeral Home at Google

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.